• ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.
  •  בקשה לצבע מסוים של מוצר תצוין בעת ההזמנה, במקום המיועד לכתיבת הערות. האתר יצור קשר עם הלקוח ככל והמוצר המבוקש חסר במלאי.
  • התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  •  הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  •  בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
Shopping Cart